Dünden Bugüne ÖzÜ Openfab… Elveda!

Kurulduğu 2015 yılından bu yana renklerinden logosuna; mimari tasarımından, makinelerin satın alınmasına kadar her sürecine dahil olduğum ve yöneticiliğini yaptığım, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi bünyesinde kurduğumuz Openfab’den iş değişikliği nedeniyle ayrılma kararı aldım. Dolu dolu geçen üç yılda isim babası da olduğum Openfab’i iyi bir ekiple birlikte bir bebek gibi büyüttük. Hiç şüphesiz benim için oldukça zor bir veda olacak ama Özyeğin Üniversitesi ve Openfab’in başarılarını gururla takip edeceğim.

Image for post
Image for post

Geçen zamanda Openfab yalnızca üniversite içinde hizmet veren bir atölye olmakla kalmadı; global şirketlerle işbirliği yapan, teknoloji odaklı eğitimler veren, donanım girişimcilerine hizmet veren bir yapıya dönüştü.

M. Kemal Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi’nde de belirttiği gibi “az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” Bu yazıda hem arşiv oluşturmak, hem de üreten herkese umut verebilmek amacıyla yaptığımız işleri özetlemek istedim.

Openfab, 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Özyeğin Üniversitesi’nin bir markası olan Girişim Fabrikası’nın Levent’teki ofisinde kuruldu. İlk dönemde makine seçimleri, satın alma ve atölyenin fiziksel olarak kurulması gerçekleşti. Bir çok tamamlayıcı alet-edevatla birlikte; bu dönemde 3D yazıcılar, lazer kesici, CNC tezgahı, elektronik ekipmanlar vb. satın alndı.

Bir girişim fikrinin başarıya ulaşması için ürün-pazar uyumu, zamanlama, müşterinin ihtiyacı gibi bir çok faktörün aynı anda muhteşem bir tutarlılıkla gerçekleşmesi gerekiyor. Eric Ries ve Steve Blank’in önderliğinde bir girişimin fikir aşamasından ileri aşamalara kadar gidecekleri yolu daha az riskli hale getiren bir yol haritası hazırlanmıştı. Bununla beraber, donanım girişimcileri için farklı bir yol haritası ve farklı ihtiyaçlar vardı. 2015, 2016 yıllarında Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası önderliğinde Türkiye’nin ilk Donanım Girişimciliği Hızlandırma Programını düzenledik. Programa 94 donanım girişimcisi başvurdu. 2 dönemde 10'u kadın, 40 kişilik donanım girişimcisinin fikirlerini prototip aşamasına taşıdık. Programdan mezun ettiğimiz kişilerden 6 ekip şirketleşti. Bunlardan biri, endüstriyel tasarım odaklı çalışmalar yürüten Argetas R&D dünyaya açılarak Atina ve Roma ofislerini hayata geçirdi. 40'a yakın çalışana ve bir milyon doların üzerinde yıllık ciroya ulaştı.

Openfab’in ilk gününden itibaren yalnızca kurum içinde hizmet veren bir atölye olmasını istemedik. Bu amaç doğrultusunda uluslarası ağlara dahil olmayı ve global şirketlerle iş birliği fırsatlarını araştırmayı amaç edindik.

a. General Electric

GE’nin İstanbul Teknopark’ta faaliyet gösteren İnovasyon Merkezi Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ne taşındı. Merkezde yer alan 3D yazıcılar, lazer kesici, CNC makinesi, enjeksiyon cihazı gibi profesyonel ekipmanlar Openfab’e hibe edildi.

Image for post
Image for post

b. Fab Foundation

Openfab, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında resmi Fablab ağına dahil oldu.

c. European Creative Hubs Network

Openfab, yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren toplulukları Avrupa çapında bir araya getirerek ortak etkinlik, işbirliği ve proje fırsatları yaratmayı hedefleyen, European Creative Hubs Network’e dahil oldu. Network’e dahil topluluklara uluslararası etkinliklerini duyurma konusunda etkileşimi yüksek bir iletişim ortamı sunuyor ve European Commission tarafından fonlanan ECHN, Avrupa’nın önde gelen yaratıcı sektör oluşumları arasındaki işbirliğini kuvvetlendiriyordu.

d. Turkcell — Arı Kovanı

Düzenlenen donanım hızlandırma programlarından mezun olacak donanım girişimcilerinin fon bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Turkcell’in Arı Kovanı platformu ile iş birliği anlaşması yaptık. Anlaşmaya göre Arı Kovanı’na başvuran fikir aşamasındaki girişimciler Openfab’e yönlendirildi, Openfab mezunu girişimciler ise Arı Kovanı’nda kitlesel fonlamaya sunuldu.

e. Diğer

Henüz anlaşma ve sözleşmeleri tamamlanmamış, Türkiye’de de operasyonu olan uluslararası bir otomotiv firması ve bir banka ile makerlab kurulumu ve teknoloji eğitimlerinin verilmesini kapsayan iki iş birliği daha gerçekleşme aşamasına geldi.

a. Eğitim

i. ÖzÜ Öğrencilerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak kodlama, robotik, elektronik, üç boyutlu modelleme ve tasarım, 3D yazıcılar, üretim ve maker hareketi odaklı bir çok eğitim faaliyeti düzenledik. Bu eğitimlerde 500'den fazla öğrenciyle birebir çalışmalar yürüttük. Eğitimlerin yanı sıra Üniversiteye Giriş SEC101 dersi kapsamında “Tüketimden Yeni Üretim Geleceğine: Maker Hareketi” ve “Kariyerini Girişim Gibi Yönet” başlıklarıyla toplamda 20 seminerde 500 öğrenciye üretimi ve girişimciliği anlattık.

ii. Dış Katılımcılara Yönelik Eğitimler

Dış katılımcılara yönelik Arduino, 3D Modelleme, elektronik prototipleme, tasarım odaklı düşünme gibi kısa soluklu eğitimler düzenledik. Gerek kurum içi, gerek kurum dışında 1000'e yakın katılımcıyla uygulamaya yönelik eğitimler düzenledik.

Atölye programlarının yanı sıra en çok övünebileceğimiz uygulamamız lise maker kampları oldu. Maker kamplarını 2017 yazında başlatıp, 2018 yaz dönemi sonuna kadar 7 farklı gruba yönelik düzenledik. Maker kamplarında Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Enka Fen-Tek, Kabataş Lisesi, Atatürk Fen Lisesi gibi Türkiye’nin en iyi liselerinden 135 liseli öğrenciyle; birer, ikişer haftalık maker kampları gerçekleştirdik. Maker kamplarında uygulamaya yönelik Python, 3D modelleme, HTML/CSS, Django, elektronik prototipleme, Arduino, Raspberry Pi, 3D yazıcılar, tasarım odaklı düşünme gibi konularda çalışıp, final projeleri ürettik.

Video 2018 Lise Yaz Okulu 1. Dönemde katılımcı öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Final Projesi: İnternete Bağlanan Retro Radio

b. Donanım Girişimciliği

ÖzÜ öğrencileri Openfab’e başvurarak donanım fikirlerini hayata geçirme imkanı yakaladılar. Bitirme projeleri, öğrenci kulüplerinin yarışma projeleriyle birlikte öğrenci projelerinin ticarileşmesi üzerine de çalışmalar yürüttük.

Image for post
Image for post

5. Tanıtım Faaliyetleri

Üniversite içinde ve dışında verdiğimiz seminerler, düzenlediğimiz atölyeler ve katıldığımız fuarlarda Openfab’i ve maker hareketini anlattık, bu ışığı tüm üniversitelere ve liselere yaymaya çalıştık. Tüm kurumları ve etkinlikleri saymayacağım, ancak aşağıda öne çıkanları listeledim.

  • Maker Faire Istanbul — 2017
  • Teknoloji ve Eğitim Fuarı — 2018
Image for post
Image for post
Çikolata 3D Printer Projesi — ÖzÜ Makine Mühendisliği Öğrencisi Ahmet Alp Çakıcı
  • ÖzÜ Sectoral Orienteering — Maker-X Paneli ve Maker Panayırı, 2016
  • Robert Koleji —Remixopolis Günleri, 2016
  • Yıldız Teknik Üniversitesi—Beemaker, 2016
  • Kocaeli Üniversitesi — Kale Günleri, 2017
  • Malatya İnönü Üniversitesi — Robocot,2016
  • Medipol Üniversitesi — Geleceğin Bilimi Forumu,2017
Image for post
Image for post

Openfab kurulduğu günden bu yana destek olan, yol gösteren, hızlandıran, kolaylaştıran ve yol açan başta rektörümüz Esra Gençtürk ve mütevelli heyeti başkanımız Hüsnü Özyeğin olmak üzere, Girişim Fabrikası direktörü İhsan Elgin ve Girişimcilik Merkezi Yöneticisi Özden Anık Tekir’e teşekkür ederim.

Daha büyük bir teşekkürü ise iki yıldır birlikte çalıştığımız, kendisini teknik ve yönetim konusunda sürekli geliştiren çalışma arkadaşım Batuhan Başar’a ve 5 aydır aramızda olmasına rağmen ekip içi iletişime ve tasarım konularındaki katkılarıyla Gülbahar Coşkun’a etmek isterim.

Openfab ve Özyeğin Üniversitesi’nin çok daha iyi bir konuma geleceğine eminim, bu başarının küçük bir parçası olmaktan ötürü gururla veda ediyorum. Bundan böyle yeni başarı hikayeleri için Sabancı Üniversitesi Collaboration Space’e doğru yol alıyorum.

Elveda!

Written by

software developer - java, spring, android, vue.js

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store